Pedagogi

Bērni pie mums var:
o    mācīties būt pašam,
o    mācīties būt kopā,
o    mācīties just,
o    mācīties darīt,
o    mācīties zināt.
Mēs varam bērniem palīdzēt sasniegt mērķus, lai var nākotnē spētu iegūt sev vēlamo izglītību, aktīvi piedalīties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Galvenais – lai bērns aiziet uz skolu pārliecināts par sevi un savām spējam un ir sagatavots, lai veiksmīgi iekļautos pamatizglītības programmas apguvē.

NADEŽDA ANDREJEVA -MŪZIKAS SKOLOTĀJA

PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJAS:

NATALJA ĻEBEDEVA

IRINA KUMPIŅA

DAGNIJA VILCĀNE

SVETLANA PAVLENKO