Administrācija

VADĪTĀJA

LEONGINA GARBAČEVSKA

Pedagoģisko kredo:

  • Formēt kvalificētu un kreatīvi domājošokomandu, lai varētu nodrošināt pedagoģiskā procesa veseluma pieeju mācību programmas realizēšanā, kura atbilst mūsdienīgām bērnu un vecāku prasībām.

VADĪTĀJAS VIETNIECE

ALLA POĻEŠCUKA

Pedagoģisko kredo:

  • Virzīt metodisko darbu tai virzienā, lai varētu atklāt katrā pedagogā un kopēji kolektīvā radošo potenciālu profesionālās izaugsmes veidošanā.

IESTĀŽU MĀSA

LUDMILA MIHAILOVA

Pedagoģisko kredo:

  • Rūpēties par bērnu veselību.