Projekts „Koku rudenī mūsu dārziņa teritorijā

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē sagatavošanas grupas pedagogi un bērni piedalījās eTwinning starptautiskajā projekta „Koku rudenī mūsu dārziņa teritorijā”. Projekta laikā pirmsskolas audzēkņi PII teritorijā pēta kokus, to uzbūvi, vāc dažādus materiālus, apgūst koku nosaukumus un veido spēli par kokiem.

Sirsnīgi pateicamies mūsu partneriem  par aktīvu līdzdalību projektu realizēšanā.

https://etwinning.lv/pasakumi/vebinars_pii_menesis_2/

 “eTwinning sadarbības projektu pieredze pirmsskolās”

20.01.2022. 

Informāciju sagatavoja pirmsskolas skolotāja I. Kumpiņa