Vecāku sapulces

     Mācību gads ir beidzies . Pienācis  laiks izvērtēt  rezultātus,  un apspriest   darba plānu  nākamajam mācību  gadam.
Pēdējās  maija  dienās, mūsu pirmsskolas iestādē visas grupās,  noritēja vecāku sapulces . Audzēkņi  demonstrēja  savus sasniegumus, bet vecāki un pedagogi priecājās par bērnu  panākumiem. 

Paldies visiem par sadarbību!