Vecāku sapulce "Iepazīšanās"

   Otrajā jaunākajā grupā notika pirmā vecāku sapulce. Tēma: „Iepazīšanās”. Lai vecākiem būtu vieglāk iepazīties, viņi noformēja vizītkartes. Sapulces laikā bija izmantoti testi, dažādi uzdevumi par bērna dzīvības un veseOtrajā jaunākajā grupā notika pirmā vecāku sapulce. Tēma: „Iepazīšanās”. Lai vecākiem būtu vieglāk iepazīties, viņi noformēja vizītkartes. Sapulces laikā bija izmantoti testi, dažādi uzdevumi par bērna dzīvības un veselības drošību, par bērna tiesību aizsardzību. Vecāki radoši un ar lielu atbildību piegāja uzdevumu izpildei „Mans mazulis”.