Svētki klāt

Kas tur ribina            

Pa istabiņu?        

Ziemassvētki dancāja      

Ar raibām biksēm.           

                              L.t.dziesma
Katrs cenšas svētkos paveikt kaut ko labu un gaišu.
Bērni un vecāki darināja Ziemassvētku eglītei vītnes. Eglīte grezna un koša, jo izrotāta ar brīnumjaukam vītnēm.
Bērni gatavo piparkūkas. Prieks un līksme. Nāk ķekatnieki ar dziesmām un dejām un dažādām jautrām izdarībām.
Mirdz skaisti izrotāta eglīte, uz galda dažādi gardumi, skan priecīgas bērnu balsis. Visi cienājas ar pupām, zirņiem un piparkūkām.

24.12.2018.
Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece A.Poļeščuka