Mīļi un izzini savu Dzimteni

  Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestādē 24.februārī notika pasākums „Mīli un izzini savu Dzimteni”. Gada garumā bērni bija iepazīstināti ar latviešu  tautas paražām: Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Sveču diena, kā arī ar Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.
Februāris – Sveču mēnesis, kad otrajā februārī  lēja sveces, jo ticēja, ka tās degs visgaišāk. Šajā mēnesī bērni kopā ar vecākiem mājās gatavoja dažādas formas un no daudzveidīgiem materiāliem sveces. Iestādē ir noformēta darbiņu izstāde „Dedzi gaiši, svecīte”.
Pasākumā pedagoģi dalījās savā pieredzē par paveikto darbu, kā noritēja tradīciju organizācija un svinēšana. Pedagoģi A.Gaidele un S.Ščerbatjuka kopā vecākās grupas bērniem parādija pasākumu „Sveču diena un sveču mēnesis latviešu tautas  tradīcijās”, kurā atspoguļojās latviešu tautas dziesmas, dejas, rotaļas, ticējumi, ēdieni, sveču liešana, eglites dedzināšana. Viesiem bija piedāvāta izzinoša prezentācija „Sveču mēnesis” par svecēm un svētku vēsturi.


28.02.2017.
Informāciju sagatavoja
8.PII vadītājas vietniece Alla Poļeščuka