Matemātisko spēļu krātuvīte

Matemātisko spēļu krātuvīte – tāda bija nodarbības tēma pirmsskolas iestādē. Mūsu pedagoģi strādā radoši, ievērojot bērna attīstību un spējas. Pedagogu pašdarinātie, parveidotie rotaļveida materiāli ir interesanti un aizraujoši bērniem. Tie radina bērnu pie pastavīgas darbības, piedāvā viņam izveli, māca plānot pašam savu darbību, ieverot pieaugušā norādes un, galvenais, izjust prieku un gandarījumu. Visam vecuma grupām ir izstrādātas „sudoku” apmācošās spēles. Vecākās un sagatavošanas grupas bērni iepazīnās ar šaha spēles noteikumiem. Ja izmantosiet mūsu pedagoga izstrādātos materiālus, jums būs iespēja katram bērnam, ievērojot vecumu, sagādāt atbilstošu nodarbošanos, un viņi spēs koncentrēties darbam un spēlei bez aizrādījumiem.