Lieldienas pasaka

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida...

Mūsu iestāde šodien iešūpo Lieldienas – bērni iet rotaļas, dzied ripina daudzkrāsainās  olas. Prieks un rosme valda zālē. Ārā saulīte smejas, taurenītis lido, jo pavasaris ir   klāt, jo Lieldienzaķis atcilpoja ar pūpoliem un skaistām olām. Visiem prieks par pirmiem  ziediņiem, par raibām oliņām, par skaistām Lieldienām.
Nāc, Lieldieniņ ritu gadu, mēs tevi gaidīsim.

26.04.2019.
Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece A.Poļeščuka