Lielaja talka

      24.aprīlī bērni kopā ar skolotājām piedalījās Lielajā talkā.

Bērni uzkopa bernudārza teritoriju, apkopa krūmus, uzkopa puķu dobes. Vēlāk visi priecājās par padarīto darbu un skaisti uzkopto teritoriju.

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas skolotāja A.Gaidele