Latvijas Proklamēšanas diena

  17. novembrī pirmsskolas iestādē notika pasākums veltīts Latvijas Proklamēšanas un Neatkarības pasludināšanas dienai.

Bērni tika iepazīstināti ar Latvijas oficiāliem simboliem: karogs, ģērbonis in himno; un neoficiāliem: nacionālais putns, koks kukainis un nacionālā puķe. Pasākuma beigās katra grupa tika uzcienāta ar svētku kliņģeri.

Informāciju sagatavoja:
latviešu valodas skolotāja D.Dzergača