Latviešu tautas pasaka "Uguns"

Uguns

  Kāda saimniece katru vakaru aprausa uguni ar pelniem, lai līdz rītam neizdzistu vai kāda dzirkstele neaizskrietu projām. Bet otrās mājās saimniece daudzreiz spārdīja uguni ar kāju, ka dzirksteles vien stiepās, un vakaros nekad neaprausa.
  Reiz abu māju ugunis satikās. Pirmā slavēja savu saimnieci, bet otra piktojās sacīdama; “Ja vēl mani spārdīs, es aizdedzināšu savas mājas”.
  Otrā dienā saimniece atkal uguni spārdījusi, un, paskat: pret vakaru mājas deg zilās liesmās.

                                            ( Latviešu tautas pasaka)

Uzdevumi:

    Izlasi pasaku, tulko.
    Pastāsti, kā rīkojās saimnieces ar uguni.
    Kā ir jāuzvedas uguns tuvumā?
    Uzzīmē katras mājas uguns sejiņu.

31.03.2020.