Kas skan, kas rīb ap istabiņu?

          

    Kas skan, kas  rīb
                                                  Ap istabiņu?

    Devītajā  novembrī     mūsu pirmsskolas iestādē    sanākuši ciemiņi un dimdina,  rībina,  visādos veidos  trokšņus taisa.  Mārtiņbērni ir klāt. Viņi nāk, lai nestu mums prieku, spēku, veselību, lai aicinātu dziesmas izdziedāt, dančus izdancot.
 Ķekatniekiem interesanti, vai ciemiņi ir gaidīti, vai rudens darbiņi  paveikti?
Bērni  cītīgi ir strādājuši . Bērnu zīmējumus, dažādus   darbiņus  var redzēt izstādē. Skatāmi koši Mārtiņgaiļi  . Sagatavošanas grupas bērni izveidoja skaistu gailīti  no  diegiem, un   iepriecināja visus klātesošos ar rudens pasaku  „Ābolu maiss”.  Pasaka  pavēstīja  par  draudzību,  izpalīdzību, par bagātu rudens ražu.
Darbiņi ir paveikti, dejas izdejotas, rotaļas  izspēlētas ,  pasaka  izstāstīta, un saņemts  garšīgs
cienasts.
Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām ,
Nu nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

10.11.2016

Informāciju sagatavoja pirmsskolas skolotāja V.Botjanovska