Jāņu svētku ielīgošana


Margrietiņu svētki atkal ir atnākuši. Visa zeme zied baltās saulītēs, un mūsu bērnudārzs sāk svinēt Jāņu dienu. Svētku rituālu, to skaistumu un labestību cenšamies iemācīt un nodot bērniem: novīt vainagus, uzpost grupiņu, izpušķot ar lauku ziediem verandu, lauciņu, rotaļātied, dancot, izdziedāt dziesmas, izgaršot sieru, maizi.
Lai šie svētki palīdz viscauri izstarot no sevis labestīgo, latvisku starojumu!
Sitiet bungas,pūtiet taures,
Mīļus viesus sagaidiet,
Svētā kalna galiņā
Pašu Jāni saņemiet!