Jānits nāca savus bērnus apraudzīt

     Šõdien 21.jūnijā 8.pirmsskolas iestādes bērni ar skaņām dziesmām un košiem vainagiem ielīgoja Jāņus.- Visa zeme zied baltās saulītēs, kūko dzeguzīte, dzied lagstīgala, spīd siltā saule un viss apkārt ir tik skaits un mīļš. Bērni stāsta un rāda viens otram, kas apkārt ir saredzams. Jautri izspēlē un pasveicina gan sauli,gan vēju, gan lietus. Izdzied dziesmas par gotiņām – brūnaļām. Siers ir gatavs un var iet Jāni meklēt. Tālu  jau nevajag iet – tur pļavai vidiņā „deg” ugunskurs un skaisti uzklāts galds gaida bērnus. Līgo dziesmas tālu skans lai sanāk Jāņu bērni no maliņu maliņām.

21.06.2017.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas skolotāja V.Botjanovska