Es zinu pareizas uzvedības ābeci.

   Uzdevumi:

•    Lasi tekstu!

                    Nātres.

 Nātres man sadzeldināja kājas. Es neko sliktu nātrēm neizdarīju, bet tās mani sadzeldināja! Tās ir ļoti ļaunas! Es pateikšu māmiņai, lai viņa tās noplūc un izvāra zupiņu.
 Māmiņa mani nepažēloja, tikai smējās: “Nātres aizstāvas, tāpēc dzeļ. Sargies no nātrēm!”

                                                        ( D. Gabe )

 Atbildi uz jautājumiem!
~ Kāpēc nātres sadzēla meiteni?
~ Ko meitene gribēja ar nātrēm darīt?

Izraksti no teksta vārdus, ko darīja nātre.


•    Uzzīmē ar vaska krītiņiem  dabas ainavu “Pavasaris “.
Pēc tam zīmējumu pārklāj ar akvareļkrāsām, tās pieskaņojot ainavai.

•    Iemācies pēc izvēles vienu tautasdziesmu no galvas!

Kas bērziņ, tev apsedza                             Visi koki salapoja,
Tādu zaļu villainīti,                                   Ozoliņš nelapoja;
Vasariņa atnākdama,                                 Tad ozola lapas plauka,
Apsedz savu villainīti.                               Kad atnāca lakstīgala.

Pavasari, pavasari,                                     Kalniņā ievas zied,
Ko tu man atnesīsi?                                   Lejiņā upe tek,
Atnesīšu siltu laiku,                                   Kalnā kāpu pušķoties,
Baltu rožu vainadziņu.                               Lejiņā mazgāties!

•    Sev un citiem par prieku no papīra izgatavo taurenīti – pavasara vēstnesi!