Dzimtās valodas diena

Es negāju noskumuse  

Nevienā vietiņā:
Ar dziesmiņu druvā gāju
Ar valodu sētiņā.
        Latv. tautas dziesma
Visās grupās skan jautras balsis un smiekli. Jautri rit valodiņa. Diena noritēja spēlējoties. Rotaļa radīja bērniem prieku, drošuma sajūtu, jo pasaciņa nāca ciemos. Grāmatiņās mājo visādi pasaku gariņi, zvēri, putni un kukainīši. Tie vēlas būt kopā ar bērniem, un tāpēc tika izspēlētas pasakas, izkrāsoti burtiņi un izveidota izstāde. Izspēlējot lomās pasakas varoņus, bērni apguva jaunos vārdus, veidoja teikumus, pilnveidoja spējas runāt dzimtajā valodā, izdzīvoja un iejutās varoņu dzīvē.
Riti raiti mūsu valodiņa.

Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece A.Poļeščuka