Dzimšanas diena

   „Kāpēc šodien tā?” ievaicājas mazi bērni.
Šodien 8.pirmsskolas izglītības iestāde svin Latvijas Valsts dzimšanas dienu.
Svinīgi zālē ienāk bērni un skolotājas. Skan himna. Šodien visskaistākās dziesmas un dejas skanēs tikai Latvijai.
Lūk, tāds izskatās mūsu Latvijas karogs.
Lūk, tādos tērpos sapošas svētku dalībnieki.
Berni nosauc novadus, pilsētas Izpēta, kam līdzinās Latvijas kontūra, kas ir Latvijas ģerbonī.  Bērni uzzini, ka mūsu zemē ir daudz daiļamata meistaru, kuri ar saviem mākslas darbiem iepriecina visu mūsu tautu.
Dzejoli, tautasdziesmas apdzied tēvu zemes skaistumu. Latvija bagāta ar birztalām, druvām, mežiem, ziliem ezeriem, maziem strautiņiem un milzīgiem ozoliem.
Skaista, skaista tēvu zeme
Par visām zemītēm:
Zaļi lauki, zaļi meži,
Zils ezera ūdentiņš.
Mīlēsim un sargāsim savu Latviju. Būsim godīgi, čakli, mīļi – tik gaiši un tīri kā baltā svītra karogā.
Daudz laimes, Latvija!

16.11.2018.

Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece A.Poļeščuka