Ciemos pasaciņa atnāca

Vakaros, kad viss ir klusi,
Kokas klēpī salikusi,
Vecmāmiņa attin viņu,
Pasaciņu kamoliņu.
Sanāk milži,putni, zvēri,
Vilki, gaiļi, zaķi, jēri.
Sanāk, apstājas ap mani,
Pasaciņa skani, skani! 
                                         J.Baltvilks
„Ciemos pasaciņa atnāca”, -skanēja bērnu balsis.  17.vidusskolas skolēni iepriecināja mūsu bērnus ar aizraujošu leļļu izrādi. Mēs skatījāmies pasaku „Zvēru būdiņa”. Cik jauki, ka mums ir tādi labi draugi!

Informāciju sagatāvoja
pirmsskolas skolotāja V.Botjanovska
17.12.2014.