Brīnumi bērniem no nevajadzīgām lietām

2014.gada 10.aprīlī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notika pieredzes apmaiņas pasākums „Brīnumi bērniem no nevajadzīgām lietām”.
Visu mācību gadu pedagogi kopā ar bērniem nodarbojās ar rokdarbiem. Bērniem bija jāredz sava darba rezultāts - pašgatavota rotaļlieta. Ar to var paspēlēties, drīkst uzdāvināt. Tāds darbs ir augsti vērtējams.
  Darba procesā mēs strādājām  vairākos virzienos:
    darbs ar diegiem;
    darbs ar audumu (gabaliņiem);
    darbs ar priekšmetim (vates  kociņiem).
  Bērni strādāja – pāros, nelielās grupās, visi kopā un katrs atsevišķi. Visiem kolektīvajiem darbiem bija noteikts mērķis. Visi bērni kopā veidoja attēlus, priekšmetus grupas rotāšanai, ilustrēja pasakas, kas bija mākslinieciskā darba rezultāts. Darbu izpildes laikā bērni sadarbojās gan savā starpā, gan ar pieaugušajiem.
Pasākumu gaitā pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes skolotājām tika novadītas 2 nodarbības:
- Izveicīgās adatiņas (bērni 3-4 gadi vecuma)
-Diegu pārvērtības (bērni 5-7 gadi vecuma).
Katra grupa veica lielu darbu, lai ar savām rokām noformētu grupas telpas, izstādes un citus dažādus darbus pēc attiecīgā temata.
Paldies grupu skolotājām, vecākiem, bērniem par emocionāli pozitīvu lādiņu!