ADVENTES LASĪJUMI

   Grāmatiņa, grāmatiņa – tevī iekšā gudra ziņa!
Adventes laiks ir sācies. Laiks pārdomām, labiem darbiem, labām domām. LCB noris projekts „Adventes lasījumi”. Mūsu grupu apciemoja  bibliotekāre Natālija Putraima . Viņa lasīja latviešu tautas pasakas „Melnais Pēteris”, „Katrs savas laimes kalējs”, „Ceļinieka pasaka”, uzdeva bērniem jautājumus, parrunāja pasaku varoņu rīcību. Bērni ar lielu interesi piedalījās šajā pasaku lasījumu pasākumā. Šis pasākums dod bērniem iespēju padomāt par darba mīlestīmu, līdzjūtību, sirsnību, pacietību.

Informāciju sagatāvoja
pirmsskolas skolotāja V.Botjanovska
17.12.2014.