Administrācija

VADĪTĀJA

LEONGINA GARBAČEVSKA

Zinātniskais grāds:

 • ped. maģistrs.

Izglītība:  

 • augstākā.

Pedagoģiskā darba stāžs:  

 • 36 gadi.

Darba stāža vadītājas lomā:

 • 21 gads.

Pedagoģisko kredo:

 • Formēt kvalificētu un kreatīvi domājošokomandu, lai varētu nodrošināt pedagoģiskā procesa veseluma pieeju mācību programmas realizēšanā, kura atbilst mūsdienīgām bērnu un vecāku prasībām.

VADĪTĀJAS VIETNIECE

ALLA POĻEŠCUKA

Izglītība:  

 • augstākā.

Pedagoģiskā darba stāžs:  

 • 20 gadi.

Pedagoģisko kredo:

 • Virzīt metodisko darbu tai virzienā, lai varētu atklāt katrā pedagogā un kopēji kolektīvā radošo potenciālu profesionālās izaugsmes veidošanā.

IESTĀŽU MĀSA

LUDMILA MIHAILOVA

Izglītība:

 • vidējā speciālizēta.

Pedagoģiskā darba stāžs:

 • 17 gadi.

Pedagoģisko kredo:

 • Rūpēties par bērnu veselību.