ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI projekts.


Mērķis: mainīt bērnu uzvedības modeli.
Uzdevumi:
-    Veidot pozitivu, drošu apkartējo vidi;
-    Atbalstīt pozitīvu uzvedību;
-    Savlaicīgi ievērot problēmas bērnu uzvedībā;
-    Pedagogu, bērnu un vecāku savstarpējās uzvedības darbība.
Galvenās projekta idejas: parādīt bērniem pozitīvas uzvedības modeli, bet neaizliedzot negatīvo uzvedību.
No 2017 gada janvarā līdz augustam pirmsskolas iestādes komanda, kuras sastāvā tika iekļauti vadītāja, vadītājas vietniece un vecākās grupu pedagogi, izstrādāja noteikumus un mācīšanas sistēmu ar bērniem.
Izdomāt un formulēt noteikumus mums palīdzēja bērni.
   Noteikumi noformēšanā mēs izmantojām attēlus un īsus uzrakstus.
Noteikumi sevī iekļauj visus bērna darbības veidus pirmsskolas iestādē : mācības, rotaļdarbība, pastaigas, ēšanas brīži, ģērbšanās, kā arī diendusas laiks.
Lai iemacītos un izmantotu noteikumus, mēs lasām grāmatas, aplūkojam sižeta attēlus, skatāmies un pārrunājam, multfilmas un spēlējam didaktiskās un sižeta-lomu rotaļas, izspēlējam problēmsituācijas.
Uz 2017./2018.m.g. pirmsskolas iestādes darba plānā ir izstradāti:
-    Uzvedības noteikumi mājās;
-    Atalgojuma sistēmas;
-    Bieži sastopamu noteikumu pārkāpumi un to sekas;
-    Dažādi pasākumi bērniem  un vecākiem.
Veiks šos plānus pedagogu komandas un vecāki savstarpēji.
Mēs  esam gatavi dalīties pieredzē ar visiem interesentiem. Gribētos atgādināt, ka katrs no mums ar savu pozitīvo uzvedību veido labvēlīgu gaisotni iestādē.

26.10.2017.
Informāciju sagatavoja vadītājas vietniece Alla Poļeščuka